Om stiftelsen

Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse bildades 2007 i samband med att Tyringe Sparbank fusionerade med Kristianstads Sparbank och bildade Sparbanken 1826, nuvarande Sparbanken Skåne.

Stiftelsen grundades på initiativ av styrelsen i Tyringe Sparbank. Tyringe Sparbank har ända sedan den grundades 1873 värnat om bygden och dess innevånare. Tillsammans med Sparbanken Skåne förs detta arv vidare.

Stiftelsens uppgift är att stödja projekt inom Tyringe gamla kommun (Tyringe, Finja, Matteröd, Hörja, Röke och Västra Torup). Utvecklingsstiftelsen tar emot ansökningar från ideella organisationer, föreningar, institutioner, företag eller liknande inom näringsliv, samhälle, idrott och kultur.