Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun

Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse har beviljats stöd för att genomföra Leaderprojektet Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun.

Syftet med projektet är att kraftsamla och utveckla hela Tyringebygden genom samarbets- och samverkansformer mellan föreningar, näringsliv och andra aktörer, som leder till effektivare och smartare lösningar med större utbud och aktiviteter. Projektets syfte är också att ha bidragit till ökad tillväxt och framtidstro samt ökad samverkan och förståelse mellan de olika aktörerna.

Målet med projektet är att tillsammans utarbetat en hållbar utvecklingsplan med tydliga arbetsmetoder för ett fortsatt långsiktigt samarbete i Tyringe gamla kommun.

Projektet består i projektledning och marknadsföring.

Finansiering

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 500 927 kr, högst 37,17 %.

Leader LAG PH 246 725 kr, minst 18,31 %.

Privat finansiering Egen privat finansiering 600 000 Minst 44,52

Summa faktisk finansiering 1 347 652 kr.

Projektet får totalt högst 747 652 kronor i stöd, varav 50,00 procent kommer från EU.