Julmarknad

2023-12-16
Finja Bygdegård 13-16.30

Försäljning av olika hantverk och konditorivaror

Grillkorv och kaffeservering

Varulotteri

Ett antal nytryckta ”Finjaboken” finns även till försäljning

För övrig information ring -16053 eller e-post till finjabygdegard@gmail.com