Tyringe Byalag

 

Tyringe Byalag styrelse 2018
Tyringe Byalags årsmöte
Roger Ljunberg omvaldes till ordförande i Tyringe Byalag. På bilden ses från vänster Monica Ero, Ulrika Tomsson, Ingemar Hesselbom, Roger Ljungberg, Olle Nyberg, Erling Börjesson och Steneric Svensson. Övriga som är med i styrelsen men inte på bilden är Göran Berg, Ann-Helen Larsson och Johan Berglund. Efter årsmötet blev det underhållning av Kent Bernby. Det blev också information med Jan Göransson från "Bo gruppen" och Sven-Ingvar Jönsson från Sanatoriegruppen. Svenska Films representat var också på plats och berättade om deras verksamhet i Tyringe . Mötet avslutades med kaffeservering som byalaget bjöd på.

PDF-fil med bilder/text om året 2017 olika evenemang, m.m.
www.tyringe.nu/tyringebyalag
Fotoalbum - Tyringe Byalag
Fotoalbum - Tyringe Museum
2018 03 15


Dags att betala in medlemsavgift för 2018.
Ett mail har skickats till alla som har lämnat sin mailadress till byalaget med en påminnelse att betala medlemsavgiften. Har du inte fått mailet så kan det hända att ditt mailprogram har lagt den i "skräppost mappen" ... kolla där. Ett vanlig brev per post skickas under januari 2018 till de som inte har mail adress. Har du inte fått någon av dessa så kan du betala in ändock din medlemsavgift till bankgiro eller via swish. Använd ditt mailadress/namn som referens. Alla är vällkomna!

Medlemsavgift:
Privatpersoner 100 kr,
Föreningar 100 kr
Företag 500 kr varav 400 kr är marknadsföringsavgift.

Bankgiro för Tyringe Byalag
Bankgironummer 377-1508 för medlemsavgifter eller swish 123 336 3256
Uppge mailadress/namn


Förslagslåda
Alla är vällkomna att lämna in förslag, både medlemmar och icke medlemmar. Du kan lämna ditt förslag i "förslagslådan" som finns vid ingången till biblioteket eller också via mail till tyringebyalag@gmail.com


Julhälsning från Tyringe Byalag
Här kommer en julhälsning samt lite information från Tyringe Byalag.
Läs mer här!


Tyringe Konstverket Modet (Lars-Åke Blom) - Foto Bert Wilnerzon
INVIGNING AV KONSTVERK VID JÄRNVÄGEN I TYRINGE
På initiativ av Tyringe Byalag genom främst Bo Anders Friberg, och finansiering genom Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse, Kulturnämnden, lokala företagare i Tyringe samt privata sponsorer har Västra Torupskonstnären Lars-Åke Blom under mer än ett år arbetat med uppdraget att skapa ett förskönande konstverk vid cykelparkeringen norr om järnvägen. Som avslutning av Julmarknaderna i Tyringe den 3 december kommer, med start klockan 16 i Bergmans Källare på Museet, invigningen av Lars Åke Bloms konstverk ”Modet” att inledas. Där och då berättar Lars-Åke med stöd av fotografier om verkets tillblivelse och bakgrunden till dess namn! Skulpturen, cirka fem meter hög, visar en kvinnogestalt som, i form av en ängel eller fjäril, utmanar de jordbundna krafterna och strävar uppåt, utåt som en livskraftig grodd från ett frö. Gestaltens ängla-, eller fjärilsvingar är modellerade av skira metallister med infällda plexiglasskivor. Programmerade olikfärgade lampor och strålkastare kommer att skapa en annorlunda och spännande stämning för passerande ända ned på torget.
Göthe Persson
2017 11 27


FÅ DEL AV DET KOMMUNALA TÄTORTSBIDRAGET
Som ni säkert känner till får Tyringe Byalag varje år ett belopp att fördela bland de ideella föreningar som utan vinstintresse tar på sig att arrangera och genomföra något publikt evenemang som kommer Tyringes innevånare till del. Ni är välkomna att lämna in er ansökan om bidrag till Tyringe Byalag senast den 15 februari 2018. Med ansökan om bidrag skall en budget för arrangemanget bifogas. Ansökan skickas till tyringebyalag@gmail.com
2017 11 08


Byalagets höstmöte
Byalagets höstmöte.
Endast 40-talet medlemmar kom till styrelsens besvikelse till visningen av hallen och höstmötet. Efter en knapp timmeslång promenad genom lokalerna började det egentliga höstmötet med information av Roger Ljungberg. Högtalaranläggningen är förmodligen dimensionerad för musik och utrop i hela hallen och inte för mindre möten i ena hörnet – det var svårt att ta till sig ”det talade” vilket gjorde att mycket av budskapen inte trängde fram till alla, beroende på var man satt. Detta faktum var speciellt besvärande under Daniel Jönssons intressanta och med förnämliga foton beledsagade kåserier om resor i Ryssland och Afrika.
Göthe Persson
2017 10 06


Nationaldagen i Tyringe - Foto Göthe Persson
NATIONALDAGSFIRANDE
Drygt 200 personer, unga och gamla hade samlats för firandet. Barnen för vilka talen och övriga presentationer var lite enformiga var fullt sysselsatta med en jättelik hoppborg och bollkastning. Gull-Britt Jonasson lånade i sitt tal barns förklaringar av olika ”företeelser” vilket både lockade fram många skratt men även stämde till eftertanke. Utmärkelserna ”Årets Tyringebo” senior och junior delades ut till ”Pålle” och ungdomsfotbollslaget P 03. De som erhöll utmärkelserna har kommit fram genom nominering och framröstning bland Tyringeborna. Tyringe Sparbanks utvecklingsstiftelse och LIONS delade ut bidrag till organisationer och duktiga musikstuderande. Under festligheten svarade Tyringescouterna för uppskattad servering av kaffe/saft och wienerbröd.
Foto och text Göthe Persson
2017 06 06

Fotoalbum Nationaldagen, tryck här!

Tyringe Byalag     Tyringe Byalag
Ett gemensamt forum för alla föreningar, företag och enskilda bybor med målet att tillvarata Tyringes intresse. Tyringe Byalag bildades den 4 september 2000. Tyringe Byalag drivs som en ideell förening med bidrag från bl. a Hässleholms kommun, företagare och medlemmar.


Våra medlemmar tycker till i olika frågor, dessa intressen - synpunkter följer vi upp. När det gäller kommunala beslut och händelser i samhället så verkar vi för att förbättringar skall ske.

Årligen anordnas aktiviteter i Åparken, Radiumkällan, på torget, byavandringar, föreläsningar i museet, m.m.

Vi hoppas att du även vill stötta Byalaget som jobbar för att Tyringe som boendeort ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och ”framåt” av de boende i alla åldrar.

Medlemsavgiften är 100:- som du kan sätta in på Bg. 377-1508


Styrelse Mailadress till Styrelsen:Under Tyringe Byalag finns:

Tyringe Museum
Olle Nyström
olle@nobn.se
www.tyringe.nu/tyringemuseum
    Tyringe Museum har också en Facebook sida, klicka på bilden för att komma dit eller på länken www.facebook.com/tyringemuseum


Marknads- och Turistgruppen
Erling Börjesson
borjesson55@hotmail.com

Medlemsvård
Ingemar Hesselbom
i.hesselbom@gmail.com

Tyringebygdensbarn
Tyringebygdensbarn är en förening från vilken andra föreningar och allmänhet kan ansöka om medel, som ska användas till projekt, för att gynna bygdens barn för en bestående utveckling. Ansökning, märkt med Tyringebygdens barn, skickas till följande adress: tyringebyalag@gmail.com

Tyringe projektgrupp
En grupp friviliga företagare och privatpersoner som jobbar med olika projekt inom Tyringe samhälle.

Tyringe Byalags mailadress

Ordförande - Roger Ljunberg 0761442313

Årsmöte 2018
Byalagets Årsmöte - onsdag 14 mars kl 19.00 på museét.

Protokoll
Senaste protokoll får du, som är medlem i Byalaget, genom att lämna din mailadress till oss.
Allmän information, nyheter och evenemang informeras via hemsidan, facebook och tidningar.

Medlemsavgift
I Tyringe Byalag ingår Marknadsgruppen, Museet, Yngre Tyringe och ett antal projektgrupper. Våra medlemmar tycker till i olika frågor, dessa intressen - synpunkter följer vi upp. När det gäller kommunala beslut och händelser i samhället så verkar vi för att förbättringar skall ske.
Medlemsavgift:
Privatpersoner 100 kr,
Föreningar 100 kr
Företag 500 kr varav 400 kr är marknadsföringsavgift.
Bankgironummer 377-1508 eller swish 123 336 3256
Uppge mailadress!

Förslagslåda
Alla är vällkomna att lämna in förslag, både medlemmar och icke medlemmar. Du kan lämna ditt förslag i "förslagslådan" som finns vid ingången till biblioteket eller också via mail till tyringebyalag@gmail.com
Info från Hässleholms kommun www.hassleholm.se
Översiktsplan 1998, Tyringe
Översiktsplan 2007, hela kommunen
Skogvårdsarbete Tyringe 2017
Skog och Natur 2017
Torghandel, tis o fre
Aktiviteter för asylsökande


Diverse fotoalbum
Tyringe Byalag
Byavandringar
Tyringe Museum
Museisafari
Rosengrens fotoarkiv


Sanatorieskogen
Projekt Sanatorieskogen bl. a.
Fotoalbum SanatorieskogenGrannsamverkan samverkanmotbrott.se
Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.
Läs mer här

Uppsikt Tyringe - telefonslista

Byalaget har gjort en telefonslista med rubriken "Uppsikt Tyringe". På listan finns det viktiga telefonnummer som du kan ringa till när det t ex det pågår ett brott, skadegörelse ...
Hjälp till att hålla koll.
Tryck här för att se/skriva ut listan (PDF-fil)
Ordförande Roger Ljungberg