Tyringe Byalag

 

Dags att betala in medlemsavgift för 2019.
Medlemsavgift:
Privatpersoner 100 kr,
Föreningar 100 kr
Företag 500 kr varav 400 kr är marknadsföringsavgift.

Bankgiro för Tyringe Byalag
Bankgironummer 377-1508 för medlemsavgifter eller swish 123 336 3256
Uppge mailadress/namn


Tyringe Byalags årsmöte avhölls på Kurhotellet. Tyringe Byalags årsmöte avhölls på Kurhotellet.
De ca 50 närvarande deltog i sedvanliga förhandlingar. Till ny ordförande efter Roger Ljungberg valdes Johan Berglund. Den nye ordföranden överlämnade blommor och tackade sin företrädare för ett gott arbete. Därefter berättade Sixten Svensson om Snapphanetider. Som avslutning bjud Byalaget på kaffe.
Olle Nyström
2019 03 13Nationaldagen i Tyringe, foto Bert Wilnerzon
En traditionell hyllning till Sverige!
Allt sedan 6 juni blev helgdag år 2005 har Sveriges Nationaldag firats i Åparken med samma inslag och med Byalaget som arrangör. Vädret i år var verkligen på arrangörernas sida med lagom temperatur för de drygt 200 deltagarna. Byalagets ordförande Roger Ljungberg fungerade som programpresentatör. Christer Glader – efter 40 år ”avgående” läkare i Tyringe - höll ett välformulerat, rikt beskrivande och tänkvärt högtidstal och utbringade ett fyrfaldigt leve för Sverige. Skånska Körens sånger – vissa på, för en del uppsvenskar, ”grötig” dialekt – gick hem hos publiken liksom de danser som ungdomar från Tyresvingen visade upp. Tyringe Sparbanks utvecklingsstiftelse och LIONS Tyringe delade ut stipendier till i Hässleholm musikstuderande ungdomar med Tyringeanknytning. I föreningståget deltagande föreningar presenterade sig från scenen innan Nationalsången avslutade högtidligheten.
Göthe Persson
Bilder finns på Fotoalbum Nationaldagen
2018 06 06

Förslagslåda
Alla är vällkomna att lämna in förslag, både medlemmar och icke medlemmar. Du kan lämna ditt förslag i "förslagslådan" som finns vid ingången till biblioteket eller också via mail till tyringebyalag@gmail.com


FÅ DEL AV DET KOMMUNALA TÄTORTSBIDRAGET
Som ni säkert känner till får Tyringe Byalag varje år ett belopp att fördela bland de ideella föreningar som utan vinstintresse tar på sig att arrangera och genomföra något publikt evenemang som kommer Tyringes innevånare till del. Ni är välkomna att lämna in er ansökan om bidrag till Tyringe Byalag senast den 15 februari 2018. Med ansökan om bidrag skall en budget för arrangemanget bifogas. Ansökan skickas till tyringebyalag@gmail.com

Tyringe Byalag     Tyringe Byalag
Ett gemensamt forum för alla föreningar, företag och enskilda bybor med målet att tillvarata Tyringes intresse. Tyringe Byalag bildades den 4 september 2000. Tyringe Byalag drivs som en ideell förening med bidrag från bl. a Hässleholms kommun, företagare och medlemmar.


Våra medlemmar tycker till i olika frågor, dessa intressen - synpunkter följer vi upp. När det gäller kommunala beslut och händelser i samhället så verkar vi för att förbättringar skall ske.

Årligen anordnas aktiviteter i Åparken, Radiumkällan, på torget, byavandringar, föreläsningar i museet, m.m.

Vi hoppas att du även vill stötta Byalaget som jobbar för att Tyringe som boendeort ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och ”framåt” av de boende i alla åldrar.

Medlemsavgiften är 100:- som du kan sätta in på Bg. 377-1508


Styrelse Mailadress till Styrelsen:Under Tyringe Byalag finns:

Tyringe Museum
Olle Nyström
ordf@tyringemuseum.se
www.tyringe.nu/tyringemuseum
    Tyringe Museum har också en Facebook sida, klicka på bilden för att komma dit eller på länken www.facebook.com/tyringemuseum


Marknads- och Turistgruppen
Erling Börjesson
borjesson55@hotmail.com

Medlemsvård
Ingemar Hesselbom
i.hesselbom@gmail.com

Tyringebygdensbarn
Tyringebygdensbarn är en förening från vilken andra föreningar och allmänhet kan ansöka om medel, som ska användas till projekt, för att gynna bygdens barn för en bestående utveckling. Ansökning, märkt med Tyringebygdens barn, skickas till följande adress: tyringebyalag@gmail.com

Tyringe projektgrupp
En grupp friviliga företagare och privatpersoner som jobbar med olika projekt inom Tyringe samhälle.

Tyringe Byalags mailadress

Ordförande - Johan Berglund

Information
Allmän information, nyheter och evenemang informeras via hemsidan, facebook och tidningar.

Medlemsavgift
I Tyringe Byalag ingår Marknadsgruppen, Museet, Yngre Tyringe och ett antal projektgrupper. Våra medlemmar tycker till i olika frågor, dessa intressen - synpunkter följer vi upp. När det gäller kommunala beslut och händelser i samhället så verkar vi för att förbättringar skall ske.
Medlemsavgift:
Privatpersoner 100 kr,
Föreningar 100 kr
Företag 500 kr varav 400 kr är marknadsföringsavgift.
Bankgironummer 377-1508 eller swish 123 336 3256
Uppge mailadress!

Förslagslåda
Alla är vällkomna att lämna in förslag, både medlemmar och icke medlemmar. Du kan lämna ditt förslag i "förslagslådan" som finns vid ingången till biblioteket eller också via mail till tyringebyalag@gmail.com
Info från Hässleholms kommun www.hassleholm.se
Översiktsplan 1998, Tyringe
Översiktsplan 2007, hela kommunen
Skogvårdsarbete Tyringe 2017
Skog och Natur 2017
Torghandel, tis o fre
Aktiviteter för asylsökande


Diverse fotoalbum
Tyringe Byalag
Byavandringar
Tyringe Museum
Museisafari
Rosengrens fotoarkiv


Sanatorieskogen
Projekt Sanatorieskogen bl. a.
Fotoalbum SanatorieskogenGrannsamverkan samverkanmotbrott.se
Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.
Läs mer här

Uppsikt Tyringe - telefonslista

Byalaget har gjort en telefonslista med rubriken "Uppsikt Tyringe". På listan finns det viktiga telefonnummer som du kan ringa till när det t ex det pågår ett brott, skadegörelse ...
Hjälp till att hålla koll.
Tryck här för att se/skriva ut listan (PDF-fil)
Ordförande Johan Berglund