Tyringe Byalag

 

En sommarhälsning med information från Tyringe byalag
Årsmötet hölls på Muséet den 23 mars Efter sedvanliga förhandlingar bjöd byalaget på fika. Martin Rapp som har anställts av Tyringe Sparbanks utvecklingsstiftelse som koordinator för ett nytt projekt, informerade om sitt nya uppdrag. Det handlar om att ...
Läs mer här!
2023 06 16
Tyringe Byalag


Tyringe Byalags Facebooksida och höstträff.
Tyringe Byalag har nu också en Facebooksida där bl. a. information om olika evenemang kommer att finnas. Den 16 november kl. 18.30 kommer Susanne Pettersson till Tyringe Byalags höstträff på Tyringe Museum. Under kvällen kommer även Svenska kyrkan och berättar om sin verksamhet i Tyringe. Bland annat om Kyrkbanken och om deras ungdomsverksamhet. Tyringe Byalag bjuder på fika. Gratis inträde för alla medlemmar. Ni som inte är medlemmar har möjlighet att betala medlemsavgiften när ni kommer. Ni betalar då 100:-/person och medlemsskapet gäller även för 2023. Tänk på att komma i god tid eftersom där är begränsat antal platser.
Välkomna!
Mer info här på Tyringe Byalags nya Facebook sida!
2022 10 20


En julhälsning med information från Tyringe Byalag - 2021
Byalaget står för: Ett gemensamt forum för alla personer, föreningar och företag med målet att främja Tyringes utveckling. Styrelsen består av ordf. Johan Berglund, kassör Steneric Svensson, sekreterare Ann-Helen Larsson, samt övriga ledamöter Erling Börjesson, Göran Berg, Jessica Hansson, Olle Nyström, Torbjörn Bengtsson och Ulrika Tomsson samt tillfälliga projektgrupper.

Årsmöte för 2019 och 2020 hölls den 16 juni på muséet. Ett fåtal medlemmar hade kommit till mötet där de godkände två årsberättelser. Ingemar Hesselbom avtackades för många år i styrelsen och Jessica Hansson välkomnades in i styrelsen.

Arbetet med framtagande ... Läs mer här

Vi tar tacksamt emot medlemsavgiften på bankgiro 377-1508 eller Swish 123 336 3256
100: - för privatpersoner och föreningar
500: - för företag
Ju fler vi är desto mer kan vi påverka.
Tyringe Byalag


Tyringe Byalag     Tyringe Byalag
Ett gemensamt forum för alla föreningar, företag och enskilda bybor med målet att tillvarata Tyringes intresse. Tyringe Byalag bildades den 4 september 2000. Tyringe Byalag drivs som en ideell förening med bidrag från bl. a Hässleholms kommun, företagare och medlemmar.
www.tyringebyalag.se (under uppbyggnad)
www.tyringemuseum.se


Tyringe Byalag


Byalagets verksamhetsidé
Utveckling av ortens intressen tillsammans med kommunen, företag, statliga och andra organisationer.
Förbättra infrastruktur.
Marknadsföring av Tyringe.
Att underlätta företagsetablering på orten.
Öka samverkan mellan organisationer, företag och föreningar i Tyringe.
Bibehålla och förbättra service.
Utveckla ortens resurser.
Verka för en utveckling av evenemang inom orten.
Verka för en utökad turism inom området.

E-post: tyringebyalag@gmail.com


E-post: tyringebyalag@gmail.com

www.tyringebyalag.se
(under uppbyggnad)
Tyringe Byalags Facebooksida!

www.tyringemuseum.se
www.facebook.com/tyringemuseum


Info från Hässleholms kommun www.hassleholm.se


Diverse fotoalbum

Tyringe Byalag
Tyringe Museum
Museisafari
Byavandringar
Nostalgicafe vid torget
Trädgårdsdagen
Rosengrens fotoarkiv


Sanatorieskogen
Projekt Sanatorieskogen bl. a.
Fotoalbum Sanatorieskogen