Turism

 Turistinformation

Tyringe är omgärdat av härliga backar med omväxlande natur med stora strövområden. Tyringe har sedan länge varit en berömd kurort. Det finns goda förutsättningar för avkoppling och förströelse i vilsam avskildhet i naturskön miljö.

I Tyrs Hovs sportcentrum kan förutom ishockey, konståkning, bowling och simning bedrivas, alla i sporthallar, förekommande idrotter. 300 m därifrån ligger Tyrs Hages huvudarena med träningsplaner för fotboll och fridrott.

Mellan dessa anläggningar ligger det vackra skogsområdet Bödkardalen och den mycket berömda Radiumkällan med kristallklart vatten. I detta skogsområde finns ett 2000 m långt el-Ijusspår. I samhället finns fiskedammar.

InfoPoints
Här i Tyringe finns kommunens InfoPoints på FCT Köpcenter och Tyringe Kurhotell.

Fiske, Bad, Vandring, Fågelskådning, ...

Paddling
Rökeån är lämplig vid högt vattenstånd och för vana kanotister.
Almaån, vid Mölleröds slottsruin i Finja fram till Algustorpskvarn, är lämplig för familjepaddling.
Finjasjön är också ett bra ställe att paddla.


Vektygsdammarna i Tyringe   Verktygsdammarna
Verktygsdammarna är från början vattenmagasin för Tyringe mölla som tillhörde hemmandet n:o 1 i Tyringe. Kvarnen fanns till redan på 1600-talet. Skandinaviska Verktygsfabriken grundades 1896 och använde sig då av vattenkraften. Nu har Tyringe sportfiskeklubb planterat in ädelfisk i dammarna. Det är populärt för sportfiskare att pröva fiskelyckan här. Dammen ligger mitt i Tyringe (Verktygsvägen/Skälsbökevägen) med omgivningar av Bokskog.
Fiskart: Regnbåge och Öring
Fiskekort kan köpas på Ica matlusten, Torgkiosken och FCT-Förmedlingscentralen.
Fiskepremiären anordnas varje år i början av april.


Almaån (övre)
Från Finjasjön nedströms till gräns mot Lien-Aska vid Brittedal.
Fiskarter: Abborre, Braxen, Björkna, Faren/Färna, Gädda, Havsöring, Karp, Lake, Mört, Lax, Löja, Sutare, Ål, Öring, Signalkräfta, Sarv, Gös, Gers, Grönling, Ruda och Sandkrypare.
Fiskekort - Statoil Grönängsplan, Hässleholm
och Hässleholms Turistbyrå 0451-26 73 00

Algustorpssjön och Rammsjön - Röke
Sjöar med små öar och lövskogsbeklädda stränder. Sjöyta ca 25 ha och en maxdjup på 4 m.
Fiskarter: Abborre, Braxen, Gös, Gädda, Mört, Sutare och Ål.
Kontakt tel 0451 - 401 25, 403 27, 403 05
Fiskekort - Möjlighet att hyra båt.

Humlesjön i Röke - fiske och bad
Grund skogssjö med små tillflöden.
Fiskarter: Abborre, Gädda och Mört.
Kontakt tel 0451 - 401 94
Fiskekort -

Svenstorpsjön i Västra Torup - fiske och bad
Fiskarter: Abborre, Brax, Gädda, Karp, Mört, Sarv, Ål, Sutare.
Kontakt tel 0413-271 28
Fiskekort - 0451-522 52

Finjasjön - fiske, bad, vandring, fågelskådning
Stor grund sjö belägen i Finja på ca 1043 ha med ett maxdjup på 12 m.
Fiskekort kan man köpa på FCT-förmedlingscentralen


Finjasjöleden
Finjasjöleden är en vandringsled som sträcker sig 18 km runt Finjasjön. Ca 75% av sträckan går så nära sjön att man ser vattnet. Leden invigdes den 14 maj 2004 och kostade en halv miljon att färdigställas. Den ansluter till Skåneleden i norr nära Mölleröds slottsruin och i söder vid Guldkusten nära Hovdala slott.
Karta över hela Finjasjöleden tryck här! .
Mer info om andra vandringsleder nära Finjasjön, kolla www.hovdala.se .


Alsumpskogen i Finja
Här finns Skånes största sammanhängande alsumpskogar, Europas regnskog. En unik spång på 1,6 km lång som utgör en del av den 18 km långa Finjasjöleden. Spången finns vid Finjasjöns nordvästra strand, mellan Möllerödsfältet och Mjölkalånga. Läs mer här! .

Fågeltorn vid Finjasjön
Göingebiologerna har ett fågeltorn i Finja, avtagsväg från Finja Kyrka
Sjön har ett rikt och intressant fågelliv hela året.
Finjasjön är en grund slättsjö värt ett besök främst under sträcktid vår och höst. Sjöns karaktärsarter är skäggdopping, knölsvan, sothöna och brun kärrhök. Andra fåglar som har noterats är bl a mindre hackspett, stjärtmes och gransångare, rörsångare, sävsångare, skäggmes, sångsvan, storskrake, krickor, salskrake, årta, snatterand, ejder, sjöorre, tärnor, dvärgmåsar, fiskgjusar, skräntärnor, skrattmåsarna, , tringa-vadarna, calidris-vadare, piplärka, forsärla, dvärgbeckasiner, bläsand.
Fågeltornet i Möllerödsfältet
Vägbeskrivning: Kör från Tyringe (Finjavägen) till Finja. Strax innan järnvägsbron ta till höger mot Möllerödsfältet. Vid Slottsruinerna ta till höger och följ vägen tills den nästan tar slut. Parkera där och följ skyltarna.

Mjölkalånga badplats i Finjasjön
Denna badplats finns på västra sidan av Finjasjön strax öster om Tyringe. Tag första avtagsväg till vänster när du kommer fram till Mjölkalånga från Tyringe. Kör på den vägen tills den tar slut. Då är du framme.

Sanatorieskogen - Foto Bert Wilnerzon
Sanatorieskogen
Allt sedan August Bergman (1849-1921) år 1905 lät bygga ”Tyringe Kur- och Badanstalt” efter att år 1896 startat Skandinaviska Verktygsfabriks AB SVA, har Sanatorieskogen varit en uppskattad tillflyktsort för sanatoriegäster och tyringebor. Det var den av en läkare rekommenderade friska och ozonrika luften, som fick Bergman, med svåra luftvägsbesvär, att etablera sig i Tyringe. Fortfarande är dock skogen, ursprungligen 100 hektar stor, en ovärderlig tillgång för rekreation, motion och vederkvickelse. I skogen finns kilometervis med promenadstigar, spår för löpning och skidåkning beroende av årstid samt åtskilliga möjligheter till bär- och svampplockning. Skogens naturvärden är dokumenterade i flera undersökningar och kulturvärdena är också betydande.
Läs mer här om Sanatorieskogens projekt
eller skriv ut kartan över området Sanatorieskogens karta


Motionsspåren 2, 5, 7 och 10 km
Det finns tre startplatser, med tydliga informationstavlor, samt goda parkeringsmöjligheter, för de som vill utnyttja spåren: Strax söder om Kurhotellet invid Danmarksgatan, Skälsbökebacken vid vägen som fortsätter förbi gamla friluftsbadet och vid Stenbergets parkering intill Malmövägen, strax söder om samhället. Spåren har olika längder från två kilometer upp till en mil och markeras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer:
Gula spåret är 5 kilometer
Röda spåret är 7 kilometer
Gröna spåret är 10 kilometer
I anslutning till Tyrs Hov ligger den elbelysta motionsspåret på 2 km.
Mer info här

Foto Bert Wilnerzon
Utsikten vid Stenberget
Utsikten finns på samma sida som parkering vid Malmövägen uppe vid Stenberget. Strax innan utsikten finns att beskåda Marianne Johanssons målning av ”Snövit och de sju dvärgarna” samt ”Älvornas dans”. Marianne har inspirerats av den målning som Hulda Glans på samma plats utförde på 1920 talet.

Vedema i Hörja
Strövområde med anlagda stigar, en del tillgängligt även för rörelsehindrade. Området ligger nordväst om Hässleholm, väg 24, mellan Finja och Hörja. Vedemaområdet omfattar ca 400 ha. Djurlivet är rikt med både älg, rådjur, räv och grävling. Utsiktsplats, rastplats och raststuga vid Barsjön, med fritt fiske och tillgång till båt. Skåneleden passerar genom området.
Läs mer på www.skanskalandskap.se/strovomraden/vedema/

Karta över området i PDF-format för utskrift Vedema karta
Folder i PDF-format för utskrift Vedema folder

Bygdens historiska platser

Radiumkällan i Tyringe

Brunnsdrickning - Radiumkällan Tyringe
Hässleholms kommuns äldsta kulturaktivitet
Drickabrunn är en gammal tradition i Tyringe och troligen den äldsta i Hässleholms kommun och den förste stora turistattraktionen i Hässleholms kommun. Ända sedan början av 1900 talet då Tyringe inledde sin era som kurort, har Radiumkällan varit välbesökt av såväl turister som av Tyringes befolkning. Redan på den tiden ansågs vattnet vara särskilt hälsosamt att dricka. Radiumkällan ligger i ett mycket naturskönt område som heter "Paradiset" i Bödkaredalen. Det är mycket folk som hämtar allt sitt dricksvatten från källan och det är många som kör flera mil för att hämta vatten.
Då kurortstraditionerna försvann, glömdes också brunnsdrickningen bort. 1986 återinförde dåvarande Tyringe Hantverks & Industriföreningen ”Dricka Brunn”. Detta skedde i samband med att Hässleholms kommun anordnade Dansk-Dagar. Succén drickardag infördes, det blev sista fredagen i maj som blivit en tradition, kl. 19.00. Efter år 2016 så har man "pausat" verksamheten tillsvidare.

Radiumkällan på Google Maps

KNEIPPKUR - KNEIPPRUNDA
Lanserades av en den tyska pastorn Sebastian Kneipp redan 1848. Kuren, är en kallvattensbehandling med bl a barfotapromenader i fuktigt gräs och kallt vatten samt doppande av underarmarna i kallt vatten .
Doktor Otto Reimers som 1907 blev ägare till Tyringe Vattenkuranstalt var en beundrare av pastor Kneipp och genomförde stora delar av dennes ”Wasserterapi” i behandlingarna på kuranstalten.
Att vandra till Radiumkällan och dricka vattnet där var för hundra år sedan obligatoriskt. Att gå runt i kallt vatten upp på halva underbenet på stenbotten för fotvalvsmassage hörde till ordinationerna liksom vandringar i den ozonrika luften.
Läs mer här

Mölleröds Kungsgård i Finja
Borgruin, från 1580, med huvudlänga och flygellängor, stenlagd borggård med omgivande vallgrav. Mölleröds stenhus ligger här som ruin. Dess historia blev inte lång, knappt ett hundra år. Det byggdes omkring 1580 och brändes 1678 av danskarna. Mölleröd upplevde sin storhetstid i Beate Hultsfejdts ägo 1586 - 1626. Borgfrun var tillika hovmästarina hos Drottning Anna Catharina och hos prinsarna. Sedan Kristianstad år 1614 blivit anlagt, gästades Mölleröd ofta av Kung Christian IV. Vid det kungliga besöken spisades en myckenhet med mat bl. a. tjäder, orre och finjasjögädda. Möllerödsfältet i Finja användes under många år av militären under P2´s tid. Idag äger kommunen hela området.
Följ Garnisonsvägen i Finja, ca 3 km in på övningsområdet.

Grydebjär - gravfält i Hörja
Gravfältet ligger i ett för tiden karakteristiskt läge högt ovanför Rökeåns dalgång mellan Finja och Hörja. De många stenarna, ca 300 st, restes av bondebefolkningen, troligen under den senare delen av järnåldern, ca 500 - 900 e. Kr. Följ skyltarna från väg 23 (ca 2km).

Lilla Tockarp Hembygdsgården i Västra Torup
Lilla Tockarp, Västra Torups hembygdsdgård, har anor långt tillbaka i tiden. Den första säkra dokumentation härrör från 1569, men troligt är att gårdens tillblivelse står att söka i medeltiden. Gården omgivningar bär vittnesbörd om tidig bosättning. 600 m väster om gården finns "Trollastenar", en märklig stenkonstruktion, som är en stendös eller något annat minnesmärke byggt av människor.
Hembygdsgården är öppen söndagar under juni-juli-augusti kl. 14.00-16.00. Andra tider efter överenskommelse med Arne Elowson. Föreningens kontaktman är Arne Elowson, Pl 3024, 282 92 Västra Torup tel. 0451-52015. Västra Torups Hembygdsförening

Kollingedammarna - Korsvirkeshuset i Tyringe
Nedanför Tyrs Hov hittar du Leksaksdammarna och Korsvirkeshuset. Korsvirkeshuset tillhörde ursprungligen kollinge kvarn, för övrigt den enda valskvarnen i trakten. Dammarna utgjorde vattenmagasin för kvarnen som hade en fallhöjd på 7 m. Den sista fabriken var Sv. Leksakstabriken vars huvudsakliga produktion var träleksaker (1919 - 61).

Kyrkor
Inom Tyringe gamla kommun finns de 6 kyrkobyggnader (Tyringe Matteröd Finja Hörja Röke Västra Torup) där tre av dom är från medeltiden. Finja kyrka har bl. a. väldiga fina målningar från 1100-talet. Mer om kyrkorna kan ni läsa här .

Konst och hantverk

Ateljé Vildanden
Malmövägen 6, Tyringe
Marianne Johansson
www.mj-art.se

Ateljé Lundström
Alf Lundström
www.ateljelundstrom.nu

Ateljé på Stenberget
Aleksandra Parnes
Diamantslingan 20, Tyringe
www.parnesinterior.com

Hoefijzergårds galleri
Rökevägen 17, Västra Torup

Galleri Kvarnen i Skåne - Hörja
Mellan Hörja och Röke (väg 24) ligger den gamla kvarnen, omgiven av grönska och forsande åar. Ett idylliskt konstgalleri som lockar såväll utställare som besökare.
Bokning tel 0451 - 542 44

Museér

Tyringe Museum   Tyringe Museum
Över 1000 föremål, från stora maskiner till hattnålar, bildspel om industrier och näringsliv, cirka 4 000 framkallade foton av olika ålder, hyvelsamling och andra träbearbetningsverktyg, fungerande smedja, Café inredning från cirka 1950, Handelsbod och frisersalong, ...
Mer info på www.tyringemuseum.se


Tyringe Skolmuseum   Tyringe Skolmuseum
Museet finns på översta våningen i den äldsta byggnaden, vid Malmövägen. Är öppen vid vissa tillfälle. Ansv: Sven-Ingvar Jönsson
Mer info på www.tyringe.nu/skolmuseum


Agdas stuga i Matteröd   Agdas stuga
Agdas stuga i Matteröd - Agda Nilsson föddes i Horrödskog i Brönnestad och hennes far hette Nils Svensson. Gudmor var Christina Åkesdotter från Hörja församling och faddrar var Drängen Andreas Petersson och Ola Nilsson I Matteröd. Hennes mor ... Läs mer på www.matterodsbyalag.se.


Affärer

Förmedlingscentralen i Tyringe
Begagnat, nytt, kuriosa, antikt. Där hittar du de mesta. De säljer, köper och förmedlar.
Tel: 0451 - 568 50

Trästället i Skyrup
Sveriges största "Country-butik"
Keramik, smide, ljus, gamla möbler ...
Tel: 0451 - 532 80

Idrott

Tyrs Hovs Sportcentra
Ishall, idrottshall, bowlinghall, simhall, ...
Det finns en separat sida med mer info om all idrott som finns i Tyringe. Läs mer här.

Övernattning

Tyringe Kurhotell
Möllegårdens Bed & Breakfast
Wärdshuset Skyrupsgården
Lunch, fika

Restaurang Yummi Yummi
Restaurang & Pizzeria Riviera
Pizzeria Gondolen
Pizzeria Valentino
Ivars Kiosk och Gatukök
Röda kiosken
Lasse "Lövets" Gårdscafé Myrarp
Tyrs Hov Cafeteria
Partyfabriken vid FCTAlmaån

Humlesjön i Röke

Svenstorp i Västra Torup

Finjasjön

Mjölkalånga badstrand

Finjasjöledet

Fågeltorn vid Finjasjön

Vedema i Hörja

Radiumkällan i Tyringe

Radiumkällan i Tyringe

Mölleröds Kungsgård i Finja

Lilla Tockarp i Västra Torup

Korsvirkeshuset i Tyringe

Finja kyrka

Höst i Tyringe

Mjölkalånga

Tyringe Järnvägsgata

Utsikten vintertid i Tyringe

Tyrs Hov