Sanatorieskogen i Tyringe


Sanatorieskogen - Foto Bert Wilnerzon

Allt sedan August Bergman (1849-1921) år 1905 lät bygga ”Tyringe Kur- och Badanstalt” efter att år 1896 startat Skandinaviska Verktygsfabriks AB SVA, har Sanatorieskogen varit en uppskattad tillflyktsort för sanatoriegäster och tyringebor. Det var den av en läkare rekommenderade friska och ozonrika luften, som fick Bergman, med svåra luftvägsbesvär, att etablera sig i Tyringe. Fortfarande är dock skogen, ursprungligen 100 hektar stor, en ovärderlig tillgång för rekreation, motion och vederkvickelse. I skogen finns kilometervis med promenadstigar, spår för löpning och skidåkning beroende av årstid samt åtskilliga möjligheter till bär- och svampplockning. Skogens naturvärden är dokumenterade i flera undersökningar och kulturvärdena är också betydande.

Läs mer här om Sanatorieskogens projekt

Karta Sanatorieskogens karta

Folder inkl karta Sanatorieskogens folder - vik karta